Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки

1. Орган виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю:

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Назва проекту документа, винесеного на консультації з громадськістю:

Проєкт комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024‑2025 роки.

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюється дія документа, що планується подати на затвердження Київради за результатами консультацій з громадськістю:

 • громадянки/громадяни міста Києва;
 • громадські організації та об’єднання;
 • підприємства, організації, установи;
 • бізнес-кола;
 • виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

4. Можливі наслідки прийняття документа для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Проєкт комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024‑2025 роки»:

 • враховує сучасний стан та потреби міста в наданні та отриманні освітніх послуг, відповідає вимогам новоприйнятих нормативно-правових актів та узгоджується з державними документами стратегічного характеру, зокрема, Державною стратегією регіонального розвитку на 2021–2027 роки, Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, Стратегією впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року;
 • передбачає трансформацію освітнього простору столиці в інноваційне, безпечне та інклюзивне освітнє середовище, в якому здобувачки і здобувачі освіти (вихованки/вихованці, учениці/учні, студентки/студенти, слухачки/слухачі, стажистки/стажисти, аспірантки/аспіранти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою її здобуття), набуватимуть ключових компетентностей, необхідних для їх успішної самореалізації в житті, як особистості (патріотки/патріота, громадянки/громадянина, фахівчині/фахівця), що безпосередньо впливатиме на соціально-економічний та інноваційний розвиток столиці;
 • забезпечує реалізацію основних оперативних цілей, визначених документами стратегічного характеру:
  1. підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення відповідно до вимог часу;
  2. підвищення актуальності та якості освіти;
  3. розвиток людського капіталу;
  4. координує дії усіх учасників соціально-економічних відносин міста під час планування ними своєї операційної діяльності;
 • надає можливість вимірювання досягнутих результатів.

5. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій і зауважень:

Електронні консультації з громадськістю будуть відбуватися у термін з 29 червня до 14 липня 2023 року.

Пропозиції і зауваження подавати в письмовій формі на електронну адресу: [email protected].

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

6. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади та номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення:

Березівський Леонід, тел. 279-10-83

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднено на єдиному веб‑порталі територіальної громади міста Києва не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку